Bioskole og barnehage

BioOffice leverer løsninger for klasserom og barnehager ved å bruke elementer fra naturen i form av dagslys, planter og plantevegger. Rommene er basert på forskning gjennomført av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Folkehelseinstituttet ved professor Tove Fjeld.

Biologiske klasserom gir effekter som:

  • Opplevde helseplager redusert med 21%
  • Mer opplagt
  • Bedre luftkvalitet
  • Økt konsentrasjon
  • Optimal arbeidslyst
  • Lavere sykefravær
  • Bedre trivsel