Biokontor

Hva er et biokontor?

Biokontor er en kombinasjon av dagslys og planter som gir dokumenterte helseeffekter for mennesker på kontor. Biokontor gir deg bedre arbeidslyst og bedre inneklima som igjen fører til mindre tretthet, hodepine og mindre tørr luft. Mange opplever også at dette har en stor positiv effekt på opplagthet og vinterdepresjon.

BioOffice har levert biokontor til næringsliv, sykehus og skoler. BioOffice sine løsninger er dokumentert og vitenskapelig utprøvd i over 25 år.

Kontakt oss i dag for en gratis prøve på en helsefremmende arbeidsplass.

Biokontor gir effekter som:

  • Mer opplagt
  • Økt konsentrasjonsevne
  • Mindre hodepine
  • Redusert korttidsfravær
  • Bedre helse
  • Bedre søvn
  • Optimal arbeidslyst