Biologi virker

Alt liv på jorden er avhengig av solen. Alle planter og de fleste dyrearter er også avhengig av direkte sollys. Deriblant mennesket. Lyset styrer viktige kroppsfunksjoner som næringsomsetning og hormonbalanse. Biokontoret simulerer sol-lys.

Reflekterer dagslys. Biokontoret baserer seg på at dagslyset reflekteres mot grønne planter, akkurat som mennesket oppfatter naturen. Dermed kan lysmengden økes radikalt, til et mer naturlig nivå. Lyset kan også justeres etter døgnets rytme og individuelle behov. Den lysmengden og det lysspekteret som i dag styrer våre kontor-omgivelser er kun basert på det å kunne lese. Våre biokontorløsninger bygger på at kroppens påvirkning av lys er minst like viktig som muligheten for å kunne lese.

Biokontoret tilfører organisk materiale i arbeidsmiljøet. Rundt en økologisk plante i vekst skapes et mikromiljø. At planter lager oksygen kjenner alle til men det finnes hundretalls substanser rundt plantens blad som påvirker mennesker i de umiddelbare omgivelsene. I tillegg er den visuelle opplevelsen avstressende.

Plantenes røtter henter sin kraft fra jorden. Rotsystemet og jordsmonnet er kanskje de mest interresante delene av våre biokontor. I hver kubikkcentimeters levende jord finnes ca.10 milliarder mikroorganismer. Tusentalls ulike arter tilpasser seg det unike miljøet de befinner seg i. Dermed bidrar systemet også til å bryte ned skadelige gasser og partikler i rommet og omgjør disse til plantenæring.

Med riktig lys, riktig organisk materiale og dokumenterte rutiner for service som vanning og gjødsel, skapes og vedlikeholdes et uhyre komplekst mikrobiologisk miljø, som mennesket har godt av. Vi er tross alt skapt for disse «naturlige» forholdene.

Redusert sykefravær

BioOffice leverer biokontor til næringsliv, sykehus og skoler. Systemet er en bioteknisk helseløsning for innemiljøer, og integreres med den ordinære arbeidsplassen der PC skjermer benyttes. Gjennom å bruke simulert dagslys og organisk materiale stimuleres menneskets naturlige ressurser og medarbeideren blir friskere og mer motivert.

BioOffice sine løsninger er dokumentert og vitenskapelig utprøvd i over 20 år. Forskningen er utført av Universitet for Miljø og Biovitenskap på Ås, og har blitt gjennomført på hundrevis av brukere på kontorer, sykehus og skoler i Norge. Grunnforskningen er utført av NASA, og resultatet er et av verdens best dokumentert
innemiljø-studier.

På radiologisk avdeling på Ullevål Sykehus sank sykefraværet med 50 % og medarbeiderne føler seg friskere og mer motiverte, både i fritiden og på jobb. Resultatene vedvarer over tid og biokontorene våre er lønnsomme fra dag 1. Alt liv på jorden henter sin energi fra solen. Slik har det vært siden de første encellede organismene ble laget for 3.5 milliarder år siden. Slik er det også i dag. Mennesket som fødtes ut av evolusjonens vugge for 200 000 år siden, ble skapt for å leve og bevege seg utendørs. Siden den industrielle revolusjonen for 200 år siden begynte mennesket å tilbringe den største delen av livet innendørs. Med velferd og sosial utvikling fulgte også nye sykdommer og innemiljøplager.

I dag tilbringer vi 80-90 % av tiden inne og det går utover liv og helse. Biokontorene fra BioOffice er like enkle som geniale. Arbeidsplassen er antakelig det stedet der flest mennesker tilbringer mest tid. Gjennom en biologisk utformet arbeidsplass, gjenskapes det miljøet som mennesket egentlig er skapt for.