Effektene av Biokontor er grundig dokumentert gjennom 25 års forskning

I 1987 ble det opprettet kontakt med NASA. De utviklet fremtidens romstasjoner og forsket i den forbindelse på hvordan naturen kunne benyttes til forbedring av livssituasjonen ombord i romstasjonene.

Konklusjonen ble som følger: det er ikke mulig å trives over tid uten kontakt med natur. Fremtidens romstasjoner hvor mennesker skal oppholde seg i mange år, blir dermed innredet med natur. Siden 1995 har det blitt gjennomført omfattende forskning på mennesker som arbeider i sykehus, kontormiljøer og skoler i Norge og utlandet: 

Utlandet
– Texas University v/Roger S. Ulrich
– Washington State University v/Virginia Lohr
– Botanisk Institutt i Kôln
– Ott-Light technology 

Norge
I 1993 ble det etablert nær kontakt med forskningsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap på ÅS. Professor Tove Fjeld iverksatte store forskningsprosjekter for å studere effektene av natur på mennesker som arbeider innendørs, med bakgrunn i forskningen fra NASA.

Følgende prosjekter ble gjennomført:
– 1994 – 1996 Statoil kontorlokaler på Majorstua.
– 1997 – 1998 Radiumhospitalet– radiologisk avdeling.
– 1998 – 2000 Fjellsrud og Fjellhammer skole. Biologiske klasserom.
– 2001 – 2002 Nordea Bank – kontorlokaler.
– 2002 – 2004 TNT- kontorlokaler. 

Resultatene av prosjektene overgikk selv våre forventninger; kortidsfraværet på for eksempel Ullevål sykehus ble redusert fra 17% til 5% på 6 måneder og har forblitt på det nivået fram til i dag. Tretthet ble redusert med 42 %, og konsentrasjonsevnen til elevene på skolene økte med 23%. 

Pr. i dag foreligger det dokumentasjon av effektene på kontorer, skoler og sykehus i Norge gjennom forskningsprosesser utført av Universitet for Miljø og Biovitenskap.  

Har du et prosjekt i tankene?

Ta kontakt med oss