Biooffice har 25 års erfaring og er verdens-ledende innen grønne, lyse og naturlige omgivelser for mennesker.
Vår kompetanse er forskningsbasert og utprøvd gjennom flere tiår.
Vi bringer elementer fra naturen i form av dagslys, planter og plantevegger til ditt innemiljø.

Biokontor – filosofien bak

Mennesket er skapt for å leve ute i naturen. I millioner av år har vi utviklet oss i våre naturlige omgivelser i nær kontakt med sollys, vegetasjon, hav og luft. Vi er biologisk og fysiologisk de samme menneskene som i steinalderen. Nå tilbringer vi 80-90 % av tiden innendørs, fjernt fra de det miljøet vi er skapt for. Vår idé er å bringe de naturlige levende omgivelsene tilbake til arbeidsplassene. Vår kunnskap og kompetanse bidrar til å forebygge sykdom, skape trivsel, gjøre mennesker friskere og derigjennom øke effektivitet og lønnsomhet.

Historie

Det ble etablert kontakt med NASA i 1986. NASA forsket da på virkningen mellom natur og mennesker, i den hensikt å konstruere romstasjoner hvor mennesker skal tilbringe år av sitt liv. Ganske tidlig fant de ut at det ikke er mulig å trives over tid uten kontakt med natur; man kan overleve, men ikke trives. NASA satte i gang et gigantisk prosjekt for å finne ut hvordan man best mulig kunne utnytte den gode virkningen av naturen på mennesker. Det kostet den gang ca. 1 mill dollar å frakte 1 kg biomasse opp i rommet, slik at det var viktig å optimalisere effekten av biomassen. NASA forsket på forskjellige planter under forskjellige betingelser, og kom fram til de plantetyper, vedlikeholdsbetingelser og dyrkningsformer som hadde størst effekt på mennesker. Det er denne kompetansen BioOffice benytter i dag.

1985: Jørn Viumdal begynner å jobbe i selskapet Rent-a-Plant i Stockholm, og startet utviklingen av et bedriftskonsept som fokuserte på å bruke naturens kunnskap til å forbedre arbeidsmiljøet.

1986: Det ble opprettet kontakt med ulike forskningsmiljøer-/institusjoner rundt i verden som hadde spisskompetanse innen ulike områder relatert til arbeidsmiljø.

1987: Jørn Viumdal startet selskapet Greentime AS. Selskapet var det første i verden som skapte praktiske arbeidsmiljøer basert på forskningsresultater på virkningen mellom natur og mennesker.

– De første biologiske arbeidsplassene ble installert i norske bedrifter. Flere prøveprosjekter ble lansert.

– Greentime AS kontaktet NASA. De utviklet fremtidens romstasjoner og forsket på hvordan de kunne bruke naturen til forbedring av luftkvaliteten om bord på romstasjonene. NASAs kunnskap ble tatt i bruk i Greentime AS.

1995: Store forskningsprosjekter påbegynnes i Norge i regi av Universitetet for miljø- og biovitenskap ved Professor Tove Fjeld. Prosjektene ble gjennomført på kontorer, skoler og sykehus.

– Jørn Viumdal har siden 1995 deltatt i mange forsknings- og brukerundersøkelser blant brukere av biologiske arbeidsplasser.

1995-2003: Stadig flere skoler, sykehus og bedrifter prøver ut biologiske arbeidsplasser.

2004: Selskapet BioOffice AS ble etablert av Jørn Viumdal og Anne Brit Storvik. BioKontor og BioPACS med tidsriktig design og forbedret funksjonalitet lanseres.

2005: Salg og markedsføring i Norge og Norden. Videre konsept og produktutvikling.

2009: Samarbeid med Hareide designmill for utvikling av nytt Biokontor.

2010: Lansering av det nye Biokontoret, med Google Norge som pilotprosjekt.

2012: Nye konsepter lanseres. Plantevegger, Interiørplanter og Biomøterom. Gyri Dahl tilknyttes selskapet.