Moen & Co

Prosjektet ble levert og ferdigstilt våren 2023. BioOffice utfører planteservice hos Moen & Co.