Signaturhagen

BioOffice er en samarbeidspartner ved utviklingen av Signaturhagen. Signaturhagen utvikler leiligheter med unike fellesrom som gir økt livskvalitet, hvor den helårige hagen er identiteten i alle prosjektene. Vi har levert, ferdigstilt og utfører planteservice i Signaturhagen til Nøtterøy og Kongsberg.

Den helårige hagen ble ferdigstilt i 2021 på Nøtterøy og i 2022 på Kongsberg. Det velges planter tilpasset vekstvilkårene til hvert individuelle prosjekt med fokus på å opprettholde grønne omgivelser året rundt. Hagen vil være et ekstra oppholdsrom omgitt av et vakkert og planterikt miljø når vinterkulden biter, og det er glatt og kaldt ute.

De fleste av bunnvekster, planter og trær er håndplukket fra planteskoler i Karibien, USA og Sør-Europa. Vinterhagene klimatiseres for å være temperert hele året og blir belyst med vekstbelysning gjennom den mørke årstiden ved behov for plantenes trivsel og vekst.

Følg lenkene for å lære mer om prosjektet: https://signaturhagen.no/selskapet/om-oss/se-kortfilm

https://signaturhagen-stjordal.knips.io/p/traer-planter-handplukket-deg-bac76084-30e3-468a-8a0a-b57952e94e5b