Vårt serviceprogram

Vi tilbyr fullgaranti planteservice for kjøp og leieavtaler. Fullgaranti planteservice inkluderer utskiftning av plantemateriale slik at det til enhver tid er dekorativt.  

Servicen inkluderer: 

– Vanning og stell av planter hver 3. uke
– Gjødsling
– Renhold av planter og plantekar, samt fjerning av gule eller brune blader.
– Utskiftning av planter slik at prydverdien til enhver tid er tilfredsstillende
– Behandling av skadedyr
– Jevnlig dialog med firmaets kontaktperson 

Kompetanse:

Vårt personale består av blant annet anleggsgartnere, produksjonsgartnere og blomsterdekoratører. Vår erfaring strekker seg 30 år tilbake. 

Plantevalg:

Valg av plantetyper kommer alltid an på lysmengde. Mer lys gir større valgmuligheter og ved mindre lys snevrer utvalget seg. Det optimale er å ha en dialog underveis angående plantevalget. Prisen influeres ikke av plantevalg. 

Ved installasjon av planter er det en akklimatiseringsperiode på 1-5 uker.
Det vil si at plantene skal venne seg til et nytt miljø. 

Planteløsninger:

Våre planteløsninger skaper en innbydende og hyggelig atmosfære for ansatte, kunder og besøkende. 

Forskning viser at folk som jobber i grønne omgivelser trives bedre, opplever mindre stress og mindre bekymringer. Dette er en faktor som bidrar til et voksende ønske om grønne arbeidsplasser. Våre løsninger kan skreddersys i nesten alle størrelser og former. Fra noen få kvadratmeter til store flater. Vi leverer interiørplanter, plantevegger, mosedesign, biokontor og bidrar i designprosessen. Planter vil gi et frodig og friskt inntrykk og bidrar til et bedre inneklima. 

Alle våre planteløsninger plantes i jord og leveres med integrerte vanningssystemer. Å plante i jord, gir også en lyddempende effekt og bidrar til gode vekstforhold. Vi som har den fulle garantien på plantene i etterkant av leveransen kan utføre servicen på en tilfredsstillende måte, faglig sett. 

Har du et prosjekt i tankene?

Ta kontakt med oss