PRM: Kontorer er ikke laget for mennesker!

Mennesket er ikke skapt for å sitte stille foran en pc-skjerm hele dagen. Likevel gjør mange av oss nettopp dette, fem dager i uka.
Kontorbygninger er ikke skapt for mennesker, de er laget i hovedsak, ut ifra mekaniske modeller som kun tar hensyn til arealeffektivitet og energiøkonomisering. På jobben ender vi derfor opp i et miljø vi ikke er skapt for, og hvor biologiske behov ikke er ivaretatt. Resultatet er plager som tretthet, hodepine, og opplevelsen av tørr luft og dårlig lys som resulterer i lav effektivitet.

På lang sikt er dette direkte helseskadelig, noe som gjenspeiles i statistikken på korttidsfraværet og sykefraværet i norske virksomheter. Når vi søker hjelp for plagene som er et resultat av dårlig innemiljø, blir de ofte behandlet symptomatisk. Legene tar ikke tak i årsaken til problemene, men behandler altså symptomene, gjerne ved å foreskrive kjemiske medikamenter. Hvor lenge kan et moderne menneske i steinalderkropp egentlig holde ut med en slik hverdag? Det er virkelig på tide å ta hensyn til menneskets biologi når kontorarbeidsplassene skal skapes.

Påstand: det er ikke mulig å lage gode arbeidsplasser for mennesker når menneskenes naturlige behov for natur ikke ivaretas.

Løsning: vi må bruke naturens kjente effekter for å ivareta menneskets helse og behov på kontoret.

Det er nettopp det et Biokontor gjør. Biokontor er en  mer naturlig arbeidsplass for mennesket, og sannsynligvis det best dokumenterte inneklimatiltak i verden i dag. Det er på tide å ta menneskene på alvor. Vi sender ut en appell til landets arkitekter og formgivere av blant annet innemiljøer/arbeidsplasser/kontorer – skaff dere biologisk kompetanse og bruk denne kunnskapen når det skapes arbeidsplasser for mennesker!

Jan Grønbech i Google Norge er sikker i sin sak som fornøyd bruker av BioOffice: «Det er uansvarlig ledelse ikke å gi norske ansatte muligheten til å jobbe i et Biokontor.»

For mer informasjon:
Jørn Viumdal
Daglig leder
Telefon: +47 22 70 00 01
E-post: jv@biooffice.no

Om BIOOFFICE AS
BioOffice bygger på 25 års erfaring og er verdens-ledende og pionerer innen biologisk arbeidsmiljø.

BioOffice leverer biokontor til næringsliv, sykehus og skoler. Systemet er en biotekni­sk helseløsning for innemiljøer, og integr­eres med den ordinære arbeidsplassen der bildeskjermer (PC) benyttes. Gjennom å bruke simulert dagslys og organisk materi­ale stimuleres menneskets naturlige ressurs­er og medarbeideren blir friskere og mer motivert.