BioOffice forbedrer klasserom og barnehager ved å bruke elementer fra naturen i form av dagslys, planter og plantevegger. Rommene er basert på forskning gjennomført av Universitetet for miljø – og biovitenskap og Folkehelseinstituttet ved Professor Tove Fjeld.