Våre planteløsninger skaper en innbydende og hyggelig atmosfære for ansatte, kunder og besøkende.

Forskning viser at folk som jobber i grønne omgivelser trives bedre, opplever mindre stress og mindre bekymringer. Dette er en faktor som bidrar til et voksende ønske om grønne arbeidsplasser. Våre løsninger kan skreddersys i nesten alle størrelser og former. Fra noen få kvadratmeter til store flater. Vi leverer interiørplanter, plantevegger, biokontor, eller andre flater som kunne trenge en oppfriskning. Planter vil gi et frodig og friskt inntrykk og bidrar til et bedre inneklima.

Alle våre planteløsninger plantes i jord og leveres med integrerte vanningssystemer. Å plante i jord, gir også en lyddempende effekt og bidrar til gode vekstforhold. Vi som har den fulle garantien på plantene i etterkant av leveransen kan utføre servicen på en tilfredsstillende måte, faglig sett.

Full garanti – Planteservice
Vi tilbyr fullgaranti på plantene hvor servicen innebærer utskiftning av plantemateriale slik at det til enhver tid er dekorativt, inkludert i prisen.

Servicen inkluderer:

– Vanning og stell av planter hver 3. uke
– Gjødsling
– Renhold av planter og plantekar, samt fjerning av gult eller brune blader.
– Utskiftning av planter slik at prydverdien til enhver tid er tilfredsstillende
– Behandling av skadedyr
– Jevnlig dialog med firmaets kontaktperson

Kompetanse:
Vårt personale består kun av anleggsgartnere, produksjonsgartnere og blomsterdekoratører.
Vår erfaring strekker seg 30 år tilbake.

Plantevalg:
Valg av plantetyper kommer alltid an på lysmengde. Mer lys, større valgmuligheter og ved mindre lys snevrer utvalget seg. Det mest optimale er om vi underveis har en dialog på plantevalget. Prisen influeres ikke av plantevalg.

Ved installasjon av planter er det en akklimatiseringsperiode på 1-5 uker.
Det vil si at plantene skal venne seg til et nytt miljø.