Dagens kontor og innemiljø er ikke laget for menneskets biologi. De tar ikke menneskets behov for bevegelse, kontakt med natur og dagslys på alvor.

Biologisk kompetanse

Etableringen av biokontoret er sprunget ut fra erkjennelsen om at vi ikke er laget for å sitte stille, stirrende inn i en skjerm mye av dagen. Vi er laget for bevegelse i natur.

Men slik er det ikke lenger. Vi har ikke valgt det, det har blitt sånn, fordi vi har lykkes med at maskinene har overtatt vårt arbeid. Vi trenger ikke bevege oss, og derfor blir vi sittende.

Dagens kontorløsninger og innemiljø er ikke laget for menneskers biologi. De tar ikke menneskets behov for bevegelse, kontakt med natur og dagslys på alvor. Det er arealeffektivitet, energi-økonomisering samt stilistisk interiør-design og årets farge som gjelder.

Det er skremmende lite biologisk kompetanse. I tillegg kan nevnes at dagens normer for arbeidsbelysning stammer fra 50 tallet, hvor hensikten var å se for å lese, ikke for hvordan mennesker påvirkes av manglende dagslys når de oppholder seg innendørs hele dagen.

Forsket på i 25 år 

Dette er bakgrunnen til at idéene bak biokontor ble født. Det var i 1994.

Vi forsket da på hvordan natur, planter og simulert dagslys har en positiv påvirkning på mennesker i rom. Siden den gang har utviklingen av biokontoret vært formidabel. Parallelt med forskning gjennom 25 år, som i Norge ble gjennomført ved Universitetet for miljø og biovitenskap, har biokontoret blitt utviklet til å gi stadig større effekt.

Det gir mennesker mer energi og mindre plager. Ved Radiumhospitalet i Oslo falt sykefraværet fra 17 % til 5% etter installasjon av biokontor. Det holdt seg stabilt lavt så lenge studien på 3 år varte (Ref. Dr. Med. Charite Bonnevie spesialist arbeidsmedisin). Sykefraværet ved Ullevål sykehus sank med 50%.

De fleste av våre kunder har ikke høyt sykefravær i utgangspunktet, men de bruker biokontoret for at menneskene skal føle seg bedre på jobb.

Det er ekstreme komplekse naturlige prosesser som bidrar til effekten av biokontor.

Noen forklaringsteorier rundt effektene av biokontor er følgende: produksjonen av søvnhormonet Melatonin stopper, vi blir kvikkere, kroppen produserer vitamin D som styrker immunforsvaret, luften tilføres elementer fra natur ved planter i vekst, plantene renser luften for skadelige gasser. For å nevne noen.

I dag utvikles det «biologiske klasserom», «biologiske omsorgsboliger» , «biologiske kontorbygninger», «biologiske møterom» og «biologiske barnehager». Vi har bare så vidt startet reisen på biologiens premisser. Dette vil påvirke vårt levesett, vår arbeidsdag, vårt kosthold, vår helse og vår økonomiske forståelse, til et samfunn som skaper mer friske og opplagte mennesker.

Jørn Viumdal
BioOffice as – The Power of Nature